Dr. Özgür ZEYDAN

Çalışma Alanları / Study Areas

Air Pollution Emission Inventories Air Quality Modeling
Hava Kirliliği /
Air Pollution
Emisyon Envanterleri /
Emission Inventories
Hava Kalitesi Modelleme /
Air Quality Modeling
Climate Change Remote Sensing Sustainability
İklim Değişikliği ve Etkileri /
Climate Change and Effects
Uzaktan Algılama /
Remote Sensing
Sürdürülebilirlik /
Sustainability

Güncel Yayınlar / Recent Publications

  • Zeydan, İ., Zeydan, Ö..(2023) Karadeniz Turizmi Açısından Uzaktan Algılama ile Sıcaklık Nem İndeksinin Belirlenmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 30 (1), 60-70. https://doi.org/10.17123/atad.1244169
  • Zeydan, Ö., Zeydan, İ. (2023) Impacts of travel bans and travel intention changes on aviation emissions due to Covid-19 pandemic. Environ Dev Sustain, https://doi.org/10.1007/s10668-023-02916-8 (read-only link)
  • Zeydan, Ö., Karademir, A. (2023). Comparison of two air quality models in complex terrain near sea shore. Atmósfera. 37, 113-130. https://doi.org/10.20937/ATM.53118
  • Zeydan, Ö., Tariq, S., Qayyum, F., Mehmood, U., Ul-Haq, Z. (2023) Investigating the long-term trends in aerosol optical depth and its association with meteorological parameters and enhanced vegetation index over Turkey. Environmental Science and Pollution Research. 30, 20337-20356. https://doi.org/10.1007/s11356-022-23553-0 (read only link)
  • Zeydan İ., Zeydan Ö., Uzaktan Algılama ile Kastamonu İlinde Sıcaklık Nem İndeksinin Belirlenmesi ve Turizm Açısından Yorumlanması, 10. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 57-64, 2022 Bildiri Tam Metin
  • Qayyum, F., Tariq, S., ul-Haq, Z., Mehmood, U., Zeydan, Ö. (2022) Air pollution trends measured from MODIS and TROPOMI: AOD and CO over Pakistan, Journal of Atmospheric Chemistry, 79, 199-217. https://doi.org/10.1007/s10874-022-09436-1
  • ZEYDAN, Ö., YILDIZ ŞEKERTEKİN, Y. (2022). GIS-based determination of Turkish domestic flights emissions, Atmospheric Pollution Research, 13 (2), 101299. https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.101299

 

ORCID ID Web of Science ResearcherID Scopus Google Scholar Researchgate
0000-0003-1148-6870 AAG-2224-2020 Scopus id: 57209746334 Google Scholar Researchgate.net

Üniversite web sayfası / University web page: https://akademikcv.beun.edu.tr/cv/ozgurzeydan.html

YÖK Akademik Araştırmacı ID: 23131

Eğitim / Education

Lisans (Bs.)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü / Middle East Technical University, Department of Environmental Engineering

1997-2002

Yüksek Lisans (Msc.)

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü / Zonguldak Karaelmas University, Institute of natural and Applied Science, Department of Environmental Engineering

2006-2008

Doktora (Phd.)

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü / Kocaeli University, Institute of natural and Applied Science, Department of Environmental Engineering

2009-2014

Doktora Sonrası (Post-doc)

Georgia Teknoloji Enstitüsü, Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümü, Atlanta Georgia USA / Georgia Institute of Technology, Earth and Atmospheric Sciences Atlanta Georgia USA

2016

Sertifikalar / Certificates

  • MapInfo Başarı Sertifikası, Başarsoft

Ödülleri / Awards

  • TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Bursu, 2016.
  • Special Prize, International Student Symposium IF IM CAD, April 19, 2019 Bucharest, Romania

Ziyaretçi İstatistikleri

Resimler / Images


İletişim / Contact Info

Adres / Address: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Çevre Mühendisliği Bölümü Farabi Kampüsü 67100 Zonguldak TURKEY

Telefon / Telephone: +90-372-2912574

E-posta / E-mail: ozgurzeydan@yahoo.com